<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>
ENTEGGRE BIGG İÇERİĞİ

MİKRO MBA

1. BİGG Tanıtımı
• Programın bütünüyle anlatılması
• Eğitim tasarımı ve beklenen çıktılar

2. Temel Kavramlar ve İşletmenin Kuruluşu
• Esnaf şirket , teknoloji şirketleri
• İşletmenin fonksiyonları
• İşletmelerin sınıflandırılması
• Kuruluş çalışmaları
• Fizibilite araştırmaları
• İş planı
• Büyüme
• Girişimcilik

3. Pazarlama Yönetimi
• Ürün
• Fiyatlandırma
• Dağıtım

4. İnsan kaynakları yönetimi
• İnsan kaynakları yönetiminin fonksiyonları
• Planlama ve iş analizi
5. Üretim yönetimi
• Temel kavramlar
• Süreç yönetimi
• Üretim stratejileri
• Üretim sistemleri
• Üretim maliyet tahmini
6. Ar-Ge yönetimi
• Teknoloji doğrulama

7. Proje Yönetimi
• Proje yönetim kavramları
• Proje nedir
• Proje yaşam döngüsü
• Proje yönetimi temel kavramları
• Proje yönetim süreçleri
• Kaynaklar
• İş Zaman Planı
• Maliyet analizi
• Takım çalışmaları ve uygulamalar

8. Finansal Muhasebe ve Finansal Tablolar
• Muhasebenin temel kavramları
• Finansal tablolar
• Bilanço
• Kar-zarar Tablosu
• Nakit akım tablosu
• Muhasebe döngüsü

Varlık, borç, özkaynak, gelir ve gider kalemleri